Skip to main content
Пољопривредна школа "Вршац"

Од почетка до данас

Пољопривредна школа у Вршцу основана је као државна установа давне 1921. године од стране Министарства пољопривреде, које је тада одлучило да у нашем граду оснује и покрене рад „Ниже пољопривредне школе виноградарско-воћарског типа“. Улога школе је била да оспособљава кадар у трајању од две године за потребе унапређења пољопривреде и подизања општих пољопривредних знања. Превасходно је намењена образовању кадрова за имања са којих ученици потичу, али и због потребе стварања новог школованог кадра који би службовао и радио на општем унапређењу државне пољопривреде. У школи су били заступљени општи образовни правци свих важнијих грана пољопривреде, као што су: виноградарство, подрумарство, прерада воћа, повртарство и цвећарство, ратарство, сточарство и живинарство, а учило се и рационално плетарство. Ученици су стицали теоријска знања пре подне у школи, да би их после подне пратили практичним обављањем свих послова на школском имању.

Како школа од свог оснивања није носила неко посебно име, сматрано је да јој треба дати име по неком народном хероју, јер су тада давана оваква имена у част родољуба страдалих у рату. У вези са прославом ослобођења Вршца, 20. августа 1964. године је записано, да је потребно дати име школи. Једногласно је усвојено име: Пољопривредна школа „Лукреција Анкуцић – Неца“. Ово име, међутим, није задржано већ је дошло до давања новог имена, такође по народном хероју, који је страдао у Другом светском рату, а који је био ученик Задружно-винарске школе треће генерације ученика: Пољопривредна школа „Милош Попов – Клима“. Школа је једно време носила ово име које је затим повучено и уместо њега носи име града у којем се налази: Пољопривредна школа „Вршац“.

Може се рећи да су трансформације школе, од њеног оснивања па све до данас, сталне и неминовне. Сврха трансформација је била, исто као и данас, да се школа прилагоди потребама друштва и школује углавном млад кадар према приликама које су присутне у нашем друштву. Прву трансформацију школа доживљава прекидањем наставе Ниже пољопривредне школе виноградарско-воћарског типа и њеним претварањем у уже стручну Задружно-винарску школу. Томе је у квалитативном смислу много помогло формирање Енолошке станице, као и њихова заједничка сарадња. Ова школа ради до почетка Другог светског рата.

По ослобођењу Вршца од фашистичке окупације, 2. октобра 1944. годиненекадашња двогодишња Задружно-винарска школа је реорганизована, и настаје школа у којо ће настава трајати четируи године, а њен назив је Средња пољопривредна школа виноградарско-воћарске струке. Значајно је да је школа започела рад као средња мешовита четворогодишња школа, јер су половина уписаних ђака биле девојке.

Специјална винарско-виноградарска школа је досељена у Вршац из жупског Александровца 1947. године са делом њених ученика. Специјална винарско-виноградарска школа ради у згради подрума Хелвеције, а ученици су смештени у ђачком дому. Смештај и живот у дому је био обавезан, што значи да су ученици били у типу питомаца.

Већ 90 година Пољопривредна школа „Вршац“ образује и васпитава младе генерације за успешно обављање послова у струци. Данас школа има 520 ученика у 21 одељењу пољопривредне, прехрамбене, ветринарске, туристичке и угоститељске струке. Школа је акредитована за два подручја рада, и то:

Пољопривреда, производња и прерада хране са следећим образовним профилима:

  • пољопривредни техничар
  • ветеринарски техничар
  • прехрамбени техничар
  • месар
  • пекар

Трговина, угоститељство и туризам са следећим образовним профилима:

  • туристички техничар
  • конобар
  • кувар
  • посластичар