Skip to main content
ЧесиУПосети

Прекогранична сарадња

Прекогранична сарадња

Наша школа је наставила са неговањем прекограничне сарадње, па је тако успостављена  сарадња са ветеринарском школом из Чешке Републике, а постигнути су и  конкретни договори са Пољопривредно-ветеринарском школом из Карловог Храдеца